Гама продукти

QIROX® заваръчен робот

Повече динамика и гъвкавост чрез строен дизайн


Нова генерация заваръчни роботи от върхова интернационална класа

Като един от водещите специалисти в развоя и производството на висококачествени заваръчни роботи за силно натоварено индустриално приложение, CLOOS използва придобитото с десетилетия Know-how за по-нататъшно обновление. Чрез интегрирането на иновативни технологии, новата генерация заваръчни роботи, създава допълнителен клиентски комфорт и производствени предимства. Ключови моменти в това са комплектната преработка на продуктовия дизайн и опционалното въвеждане на допълнителна седма ос. Двете допринасят за занчително повишаване на гъвкавостта и динамиката на QIROX® заваръчните роботи. Поради това, автоматизираните заваръчни процеси стават осезателно по-ефективни.

Плюсове за повече производителност

- Повишена динамика и редуцирано тегло чрез по-строен дизайн със заоблени ергономични форми

- Максимална гъвкавост на оборудване чрез модулен строеж на механиката на робота

- Опционална седма ос за разширяване на работния обхват и оптимално позициониране на

заваръчната горелка

- Понижено износване и подобрена сервизна пригодност чрез оптимизирани кабелни-, щекерни- и моторни защити - Отлично производствено качество чрез висока точност на повторение

- Високите скорости на придвижване редуцират тактовите времена

- Запазеното CLOOS-качество осигурява особено висока експлоатационна издръжливост и дълги интервали между поддръжките

- Задоволявящи всички производствени изисквания системи,

вкл. съответстващи Hard- и Software


Перфектна вътрешна съвместимост

CLOOS Ви доставя всичко от което се нуждаете за оптимизиране на заваръчните процеси.

Всички компоненти са хилядократно практически изпитани и до детайли перфектно взаимно съвместени. Това повишава надеждността, покачва скоростта на процеса и минимизира разходите за поддръжка. Вие получавате точно тези компоненти, които най-точно съответстват на Вашите производствени изисквания.

QIROX® заваръчен робот Classic (QRC)

- Най-висока гъвкавост чрез опционална седма ос

- За стоящ или висящ монтаж

За стоящ или висящ монтаж

QIROX® заваръчен робот с кух вал (QRH)

- Шлаухпакет интегриран в шеста ос

- Телоподаващо устройство интегрирано в рамото на робота

- За стоящ или висящ монтаж

Q IROX® контролер

- Просто и бързо Touchscreen програмиране

- Програмирането на всички заваръчни параметри е възможно от управлението

- Интеграция на всички заваръчни процеси

Заваръчна техника

- QINEO® заваръчен токоизточник от най-нова генерация

- Interface за обмен на данни с управлението на робота

- Газово- и водно-охлаждаемо оборудване за голяма продължителност на включване

Модулност

Много варианти от една монтажна система от готови елементи

Гениалното в QIROX® системата, е модулната конструкция на цялята механика. От основата на робота до осевата тръба, всички компоненти на робота са перфектно взаимно съвместими.

Чрез подбора на различни елементи, за всяко производствено изискване може да се генерира заваръчен робот със съответстващи размери.

3 пространствени обхвата, 2 серии, 2 инсталационни възможности

QIROX® заваръчните роботи са на разположение в три пространствени обхвата: QIROX® 320, 350 и 410. Всеки от тях, според изискванията, може да бъде изпълнен в класически вариант QIROX® Classic (QRC) или във вариант с кух вал - модел (QRH).И двете серии могат да бъдат монтирани в стоящо или висящо положение и да бъдат оборудвани с различни CLOOS-сензори или система за смяна на работния инструмент. Така могат да бъдат реализирани оптимални решения за различни заваръчни процеси и производствени среди.


QIROX® завръчен робот QRH с кух вал в китката

При QIROX® заваръчните роботи с кух вал в китката (QRH), телоподаващото устройство е интегрирано в рамото на робота. Обратно на досегашните модели, шлаухпакетът с теловоденето, управляващите и сензорни връзки, както и токо- и газо- захранването, не преминават конвенционално покрай шеста ос, а през нея. Предимсвото е, че дори при много сложни пространствени движения, шлаухпакетът вътре е защитен, не се трие в другите оси на робота и е по-добре запазен от износване. Поради по-голямата свобода на движение, се печели значително намаляване на износването и повишена сигурност на процеса.


Нов продуктов дизайн

Намалено тегло при повишена стабилност

Инженерите конструктори на CLOOS-роботи, използвайки биометрични методи, създадоха един напълно нов дизайн на заваръчните роботи QIROX®. На базата на скъпо струващи измервателни и тестови изпитания, всеки детайл бе наново пресметнат и оптимизиран. По този начин, навсякъде където бе възможно, бе спестен материал, респективно тегло.В резултат на тово, геометрията на робота стана значително по-стройна, а също така и по-лека. Практически, това означава подобрена динамика, тъй като QIROX® заваръчният робот може да извършва всички движения по- бързо, а също и по-гъвкаво. Така пречещият контур се намалява и достъпа до заваръчните шевове се подобрява.

Отлично качество при висока производителност

Чрез оптимизираният си дизайн и иновативна техника, новата генерация QIROX® заваръчни роботи предлага възможно най-къси времена за ускоряване и спиране, респ. особено високи скорости на движение. Въпреки свръхвисоката динамика, системата работи много точно, като чрез екзактната обработка на сензорните данни дори и при отклонения от размерите, предоставя точност на повторение под 0,1 мм. В резултат картината на шева убеждава в едно внушително заваръчно качество.

Иновацията 7. ос

Нов радиус на действие – със седма ос

Благодарение на модулния си продуктов дизайн, новата генерация QIROX® заваръчни роботи

могат опционално да бъдат оборудвани със седма ос. Вградената в цокъла на робота ексентрично разположена ос, дава възможност за хоризонтално преместване на робота на до 550 мм. Така, поради значително подобреният обхват, заваряването на сложни конструкции се опростява и ускорява. Тъй като чрез ексцентричното преместване, заваръчната глава може да достигне значително по-лесно например до ъгли или ниши, сложността респ. разходите за приспособления и позициониране се редуцират. По този начин, седмата ос дава възможност за облекчаване на закрепването към външни позициониращи оси.

Иновации за повече ефективност

Новата генерация QIROX® заваръчни роботи: Благодарение на оптимизираният дизайн, модулният строеж с опционална седма ос и подобреният кабелен мениджмънт, новата генерация QIROX® заваръчни роботи Ви предоставя повишена динамика, повече гъвкавост и още по-висока надеждност. С това, QIROX® определя нов стандарт в иновативните заваръчни технологии, осигуряващи максимална ефективност на производствения процес.


Програмиране

Управление на робота QIROX® Controller

Управлението на робота ROTROL® II предлага всички предимства на един специализиран според изискванията на заваръчната техника софтуер, базиран на PC-високопродуктивни стандартни процесорни компоненти. Дигиталната задвижваща система с висока и разделена изчислителна мощност, осигурява динамичен контрол на движенията и висока точност на траекторията на робота в заваръчния процес. Ядро на управленито е високомощен 32-Bit-индустриален-PC, даващ възможност за симултантно управление на седем вътрешни оси на робота и до дванадесет външни периферни оси.

Богати допълнителни функции

В зависимост от браншово необходимите софтуерни функции, съществува изобилие от практически ориентирани опции, като 3D-трансформация, трансформация, генериране на пространствени точки чрез програмна заповед, TCP-трансформация, многослойно  програмиране, комфортно управление на заваръчните параметри, Master-Slave-режим, а също и сензорни функции. Опциите се проявяват и чрез комбиниране с CLOOS Offline- софтуера за

програмиране Robo-Plan, както с Remote Service Manger (RSM).

Разнообразни възможности за запаметяване

Оперативна памет от 1MB, в която могат да да бъдат вложени едновременно 64 програми, позволява обработката на широкообхватна и комплексна заваръчна програма. Архивирането се осъществява чрез USB-Stick памет или опционално, чрез интегриран твърд диск респ. с помощта на допълнителен софтуер CAROLA-EDI – чрез мрежа. Управлението предлага, както по време на програмиране, така и при изпълнение на програмата, всеобхватна подкрепа за всички функции чрез интегрирана в софтуера Online-помощ.


Лесно програмиране

С ръчният уред за програмиране (PHG) се задават всички необходими за изпълнение на заваряването задачи. Това става чрез 30 сензорни бутона във връзка с 8,4"-TFT-дисплей с Touchscreen. Алтернативно, това може да стане и от независим от управлението PC. Лесното и бързо програмиране на QIROX®-ROTROL дава огромни предимства в спестяване на време и разходи. За връзка с Offline-програмната система RoboPlan NT, даваща многобройни предимдства във фазата на програмиране, всички предпоставки са предвидени. Програмно администриране и промени, независимо от управлението на робота, може да се извършва опционално и чрез инсталиране на допълнителния софтуер CAROLA-EDI. Това е възможно да се направи на обичайно продаваните PC-платформи работещи под Microsoft Windows®.


QIROX® Controller-предимства

- Висока линейна точност благодарение на късите интерполационни тактове

- Бърз и точен обмен на информация със сензорите

- Цифрово и високодинамично управление на всички оси (вътрешни и външни)

- Сигурност на процеса чрез използване на надеждни стандартни компоненти

- Multitask-ориентирана операционна система специално за заваръчни процеси

- Отворена система с бързи стандартни връзки

Управление

Едно решение за практиката

QIROX® Controller е управление, създадено точно според изискванията на практиката. Всички процеси се управляват от индустриален PC, състоящ се от лесно сменяеми стондартни елементи.

Всички права запазени - Weldtronic Ltd. 2021 Дизайн и програмиране - Z Design